Өнүгүү планы

 “ БЕКИТЕМИН ”

Ноокат райондук  мамлекеттик администрациясынын  башчысы - аким

_________________ Д.Маматалиев.

“05”  февраль 2018-жыл

 

Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн программасында белгиленген милдеттерди ишке ашыруу боюнча Ош облусунун Ноокат районунун  Көк-Жар айыл өкмөтүнүн  2018-жылга карата негизги
иш аракеттеринин планы

Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн программасында белгиленген милдеттерди турмушка  ашырууда  Ноокат районунун Көк-Жар айыл өкмөтү “2018-2023- жылдарда Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүгүү стратегиясындагы” белгиленген көрсөткүчтөрдү камсыздоо боюнча айыл өкмөтүндө  кабыл алынган өнүгүү программасын ишке ашырууну 2018-жылы негизги максат катары белгилеп, аны турмушка ашырууга айыл өкмөтүнүн жалпы элин багыттоо менен төмөнкү иш чараларды аткарууга милдеттенет:

 • Экономика
 • Айыл-чарба
 • Өнөр- жай
 • Инвестиция
 • Инфраструктура
 • Энергетика
 • Экология
 • Өзгөчө кырдаалдар боюнча
 • Чекене товар жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатуу
 • Коррупция
 • Социалдык  тармак
 • Билим берүү
 • Саламаттыкты сактоо
 • Этностор боюнча
 • Спорт
 • Миграция
 • Маданият
 • Таза  коом программасы алкагында аткарыла турган иштер
 • 2018-жыл Региондорду өнүктүрүү жылында аткарыла турган иштер

 

КӨК-ЖАР АЙЫЛ ӨКМӨТҮНҮН  2018-ЖЫЛГА КАРАТА НЕГИЗГИ ИШ АРАКЕТТЕРИНИН ПЛАНЫ