ЖӨБ

    

                                            Ош облусунун Ноокат районунун  Көк-Жар   айыл өкмөтүнүн    кызматкерлеринин      

                                                                                                     сапаттык курамы

 

 

Аты-жөнү Ээлеген кызматы Билими Тел:
1 Миңбаев Саттарали Мукумович Айыл өкмөт башчы Жогорку         0770636747
2 Маматова Гульчынар Абдынагыевна Орун басар Жогорку         0773640013
3 Жээнбаев Адылбек Жолдошбаевич Жооптуу катчы Жогорку          0770401507
4

Тургунбай уулу Айтибек

ФЭБ башчы Жогорку          0774338328
5

Алимова Кумушай Мамаюсуповна

Башкы адис (жыйындар б-ча) Атайын орто 0772414940
6 Боронова Нурзада Доолатбековна Башкы адис (экономика жана статистика б-ча Жогорку         0771975100
7 Тойчубаева Гулжан Ибрагимовна

Башкы адис жыйындар б-ча

Жогорку 0771732948
8

Сатаров Кенеш Асанович

Башкы адис, мал чарбалык ж-а вет.тейлоо б-ча

Жогорку
 

0772752454
9 Маматалиева Гульзина Назуриллаевна

Башкы адис, соц.коргоо ж-а соц.мадан мас.б-ча

Жогорку
 

0771535300
10

Калматов Муратали

Жетектөөчү адис, жер туракжай

 ком.мас.ж-а озг.кырдаалдар б-ча

Орто кесиптик 0774120060
11

Жээнтаев Куштарали Абдиманнапович

Жетектөөчү адис, чыгымдар б-ча эсепчи

Атайын орто 0777048706
12

Таабалдыева Кайрыниса Жунусалиевна

Жетектөөчү адис, чыгымдар б-ча бухгалтер-кассир

Бүтө элек жогорку 0771164175
13 Имаралиева Айпери

Жетектөөчү адис, маалым.комп.тех.б-ча

Жогорку
 

0774013755
14

Төөлөсбаев Гапарали Бекмуратович

Жетектөөчү адис, жыйымдар боюнча

Жогорку
 

0772865282
15

Адилов Абдилаким Кудайбердиевич

Жетектөөчү адис, жыйымдар боюнча

Жогорку
 

0773974445
16

Абабакир кызы Уркия

Адис,жер турак-жай ком.масоз.кырд.б-ча

Жогорку
 

0772720880
17

Акботоев Зайнидин

Адис,портал ж-а айыл прогр.б-ча

Атайын орто 0777284952
18

Жунусов Адылбек Кенешович

Айыл башчы, Жийде айылы

Жогорку
 

0777304884
19

Жолдошов Шермамат Мамажанович

Айыл башчы, Каранай айылы

Атайын орто 0772734516
20

Исмаилов Болотбек Сапарбаевич

Айыл башчы, Борбаш айылы

Атайын орто 0773321948
21 Эргешов Нурмамат Айыл башчы, Алашан айылы Атайын орто 0773038792
22 Насиров Канибек Калмаматович Айыл башчы, Сарыкаңды айылы Атайын орто 0778410696
23

Шамаев Абдурахман

ВУС инспектору

Атайын орто 0772826559