Бириккен Көк-Жар айыл аймагынын айыл өкмөтү мекемесинин башчысы А.Г.Шамуратов