«Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу кубогу» мини-футбол боюнча республикалык турнири, Ош областы