Аудитордук текшерүү жөнүндө.

15 Января 2020

Аудитордук текшерүү жөнүндө.

КР Эсептөө Палатасынын Ош шаары, Ош, Жала-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшү тарабынан Көк-Жар айыл өкмөтүнүн 2017-2018-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына карата текшерүү иштери жүргүзүлүп,  жакшы аяктады. текшерүүнүн жыйынтыгында аудиттин жыйынтыгы боюнча орто аралыктагы отчет түзүлүп, тиешелүү адистер тарабынан кол коюлуп, Көк-Жар айылдык кеңешинин сессиясында бекитилди.