Көк-Жар айылдык кенешинин 7-чакырылышынын №8-сессиясы

18 Марта 2022

Кыргыз Республикасы                                                          Кыргызская Республика

        Ош областы                                                                           Ошская область

        Ноокат району                                                                  Ноокатский район

Көк-Жар айылдык кеңеши                                                Көк-Жарский айыльный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезексиз

                                                              8- сессиясы

                                                           №  8-3- Токтому .

Көк-Жар айылы  .                                                                       _____________2022-жыл.

                                                                                                                                                    Көк-Жар Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин

2022-жылга карата божомол бюджетин,

шарттуу мал башына жайыт акысынын божомолун,

 Жайытты башка максаттар үчүн пайдаланган

 жерлердин төлөмдөрүн жана жайыт инфраструктурасын

 жакшыртууга Көк-Жар айыл өкмөтүнүн бюджеттине

 бөлүнгөн 3/1бөлүгүн  кайтаруу жана

 Типтүү келишимди бекитип берүү жөнүндө.  

Көк-Жар Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2022-жылга карата божомол бюджетин, шарттуу мал башына жайыт акысынын божомолун, Жайытты башка максаттар үчүн пайдаланган жерлердин төлөмдөрүн жана жайыт инфраструктурасын жакшыртууга Көк-Жар айыл өкмөтүнүн бюджеттине бөлүнгөн 3/1бөлүгүн  кайтаруу жана Типтүү келишимди бекитип берүү максатында Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын №30- Жайыт мыйзамына негиз, Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча  туруктуу комиссиясынын чечимин угуп жана талкуулап, Көк-Жар айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ.

  1. Көк-Жар Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2022-жылга карата божомол бюджети №1-тиркемеге негиз бекитүүгө макулдук берилсин (тиркеме тиркелет).
  2. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин шарттуу мал башына жайыт акысынын божомолун жана  жайытты башка максаттар үчүн пайдаланган үчүн төлөмдөрдү №2-тиркемеге негиз бекитүүгө макулдук берилсин (тиркеме тиркелет).
  3. Жайыт инфраструктурасын жакшыртууга Көк-Жар айыл өкмөтүнүн бюджеттине бөлүнгөн, Жайыт акысы үчүн төлөмдөрдүн 3/1бөлүгүн  айылдардагы жайытка тиешелүү болгон көпүрөлөрдү, жолдорду жана башка обьектерди ондоо үчүн жайыт комитетине өткөрүлүп берилишине макулдук берилсин.
  4. Көк-Жар айыл өкмөтү жана Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин ортосундагы Типтүү келишимди бекитип берүүгө макулдук берилсин.   
  5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кенешинин Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн

                                Төрага:                                  Т.  Пирматов

                                                                                                                                                                                                                          Көк-Жар айылдык кенешинин

                                                                                                                                                                                                                         №8-3-токтомуна №1-тиркеме

 Көк-Жар айыл өкмөтүнө караштуу Көк-Жар жайыт пайдалануучулар бирикмесинин        

              2022-га карата бекитилген           бюджетинин         кварталдар боюнча бөлүнүшү.

Чыгымдардын аталышы  Жалпы 1жылга   1 квартал  2квартал 3 кварта л  4 квартал
1 Эмгек акы  180,0   36,5  48,0 48,0   47,5
2 Соц фонд   31,0 6,3  8,3 8,3    8,1
3 Сатуудан түшкөн салык 9,6 2,4 2,4 2,4 2,4
4 Сапар чыгым  10  - 3,0 3,0  4,0
5 Техникалык чыгым 20,0   8,0  8,0 4,0
ж б чыгымдар  10,0   3,0  3,0 4,0
7  Инфра түзүмдөр  18,3  ------- 10,0 8,3   ---------
8 Жалпы 278,9 45,2  82,7  81,0    70
9 Айыл өкмөтүнө  139,4   46 47 46,4
10 Бардыгы 418,3  45,2  128,7  128  116,4

    Киреше Бюджет

Малдын түрү Саны баасы   Сумма
1 Кара Мал 650 130 84500
2 Торпогу 320   60 19200
3  Кой  3200 67 201240
Козу 1500 10  15000
5 Эчки 500 70 35000
6 Жылкы 110 200 22000
  Бардыгы 3280 ----- 376940

  
   

жайыт жерлериндеги башка максатта пайдаланылган жерлер 1-3 жылга чейинки бак жерлерге 3000  3-5 жылдан жогору бак кылган жерлерге   5000
  телеком       48,0миң


 Чыгаша        Көк-Жар жайыт комитети 2022-жыл.

Чыгашанын түрлөрү  Өлчөмү айына бир айга Жылдык
1 Эмгек акы төрага 12 айга 7,0 84,0
2 Эсепчи 12 айга 4,0 48,0
3 Инспектор 2 адам 9 айга 4,0 75,2
4 Соц фонд 17,25   35,7
  Бардыгы айлык учун     243,9

 
Админстративдик чыгым

1 1Авто услуга 10 айга 2500 25000
2 Конц товар 12 айга 200 2400
3 Телефон 9 айга 300 2700
4 Газета журнал 1жылга 700 700
5 Командировка чыгым 1 жылга 5000 5000
6 Рай ассосациясынын мүчөлүк 1 жылга 3000 3000
7 Киреше салыгы 3 % 1 жылга 26900 26900
  Бардык админстративдик чыгым     65700

Жайыт инфраструктурасын оңдоо үчүн 109,910 сом

Бардык чыгаша бюджет                               418310 сом

Бюджеттен ашыкча түшкөн кошумча кирешелер жайыт комитеттинин курамынын чечими менен жайыт инфраструктурасын оңдоого жумшалат. Көк-Жар айыл өкмөтүндө жайытка чыгуу графиги.

Жазгы жакынкы жайытка 10-апрелден баштап, ал эми алыскы жайытка 9-майдан кийин уруксат берилет. Айыл өкмөтүнүн буйругу менен гана уруксат берилет.

жайыт пайдалануучулар жайыт төлөмдөрүн акыркы күн 1-ноябрга чейин мөөнөткө коюлат, эгер төкпөсө жайыт мыйзамына негизинде чара көрүлөт.

Көк-Жар жайыт комитетинин эсепчиси:                            колу                      Турсункулов М

 

                                                                                                                                                                                                                        Көк-Жар айылдык кенешинин

                                                                                                                                                                                                                         №8-3-токтомуна №2-тиркеме

Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин шарттуу мал башына жайыт акысы боюнча божомолу 2022-жылга

Малдын түрү саны Коэф-ти ШМБ Жайыт акысы Сумма
Уй 1250 1 1250 79 98750
Жылкы 100 1 100 200 20000
Кой 3300 0,2 840 40 132000
Эчки  489 0,2 100 40 19560
Жалпы.         270310
Жанибек  жеке ишкер       48000
Нур телеком жеке ишкер       60000
Жайыт башка максаттар үчүн пайдаланган жерлер         40000
Бардыгы         418310