sessia 7

11 Ноября 2021

Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                      Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезексиз

                                                    7- сессиясы

                                                           №  7-5- Токтому .

Көк-Жар айылы  .                                                                          29-октябрь   2021-жыл.                                                                                    

                                                                                          Көк-Жар айылдык кеңешинин

                                                                                          2020-жылдын  28-декабрындагы

                                                                                         43-сессиясынын № 43-1   токтомуна

                                                                                          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

                                                                                          киргизүү жөнүндө.                                                             

 Көк-Жар айылдык кенешинин Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясынын протоколдук чечимин угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын «Бюджеттик кодексинин” 9-бөлүмүнүн 21-главасынын 115-беренесинин 4-пунктуна ылайык,  Көк-Жар айылдык кенеши                                                    

                                                  ТОКТОМ КЫЛАТ.

 1. Көк-Жар айылдык кеңешинин 2020-жылдын 28-декабрындагы 43-сессиясынын №43-1  токтомунун киреше жана чыгаша бөлүгүнө жалпысы болуп 727 500 (жети жүз жыйырма жети миң беш жүз) сом акча каражатына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүгө макулдук берилсин.
 2. Көк-Жар айылдык кеңешинин 2020-жылдын 28-декабрындагы 43-сессиясынын №43-1  токтомунун киреше бөлүгүнө 1-тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүгө макулдук берилсин.
 3. Көк-Жар айылдык кеңешинин 2020-жылдын 28-декабрындагы 43-сессиясынын №43-1  токтомунун чыгаша бөлүгүнө 2-тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүгө макулдук берилсин.
 4. Бөлүштүрүлгөн акча каражатын мыйзамдуу түрдө статьяларына коюп иш алып баруу жагы   Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге жана ФЭБнүн башчысы А.Тургунбай уулуна милдеттендирилсин.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кенешинин Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

                                Төрага:                                  Т.  Пирматов

                                                             

                                                                   Көк-Жар айылдык кеңешинин VII чакырылышынын          

                                                                 кезексиз 7-сессиясынын №7-5-токтомуна 1-тиркеме.

 

Киреше бөлүгү.

Элементтер Кирешелердин аталышы 2021-жылдын 12 айына карата бекитилген план 2021-жылдын 9 айына карата такталган план 2021-жылдын 9 айына карата аткарылган план Күтүлүүдөгү
11111100 Киреше салыгы 9269,0 6692,3 8743,4 2231,0
11442 Роялти 567,0 356,7 199,5 -197,0
14151200 Кен байлыктарды казуу үчүн лицензия акы 2570,0 1717,1 544,0 -1500,0
31412110 Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди сатуу     193,5 193,5
Х Жалпысы       +727,5

 

Көк-Жар айылдык кеңешинин жооптуу катчысы:                 А.Имаралиева

                                                                 Көк-Жар айылдык кеңешинин VII чакырылышынын          

                                                                 кезексиз 7-сессиясынын №7-5-токтомуна 2-тиркеме.

                                                               Чыгаша бөлүгү.    

Бөлүм

Аталышы Берене Аталышы Күтүлүүдөгү

70111

Аппараттык башкаруу 2211 Сапардамалык чыгым +50,0
    2215 Ар түрдүү чыгымдар +24,2
Жалпы 7011 +74,2

70111

 

 

Айылдык кеңеш 3112 Машина жана жабдуулар +50,0
Жалпы 7011  
70491 Экономикалык маселелер 2215 Ар түрдүү чыгымдар +514,5
    2221 Учурдагы оңдоолор +57,5
   

2222

 

 

Предметтер жана материалдар +40,0
    3111 Имараттар жана курулмалар -538,7
Жалпы 70491 +73,3

70629

Турак-жай комуналдык чарбасы 3111 Имараттар жана курулмалар +87,0

Жалпы 70629

+87,0

70823

Клуб 3111 Имараттар жана курулмалар +60,0
Жалпы 70823 +60,0

70825

 

 

Маданият боюнча башка иш чаралар 2215 Ар түрдүү чыгымдар +118,0
Жалпы 70825 +118,0

70911

 

 

Балдар бакчасы 2221 Учурдагы оңдоолор +10,0
Жалпы 70911 +10,0
70921 Мектеп 3111 Имараттар жана курулмалар +70,0
    3112 Машина жана жабдуулар +60,0
Жалпы 70921 +130,0
710 Соц.коргоо 2721 Мат.жардам +125,0
Жалпы 7010 +125,0
Х БААРЫСЫ     +727,5

 

Көк-Жар айылдык кеңешинин жооптуу катчысы:                 А.Имаралиева

 

Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                      Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезексиз

                                                  7- сессиясы

                                                           №  7-6- Токтому .

Көк-Жар айылы  .                                                                          29-октябрь   2021-жыл.

                                                                                Көк-Жар айыл аймагындагы «Көк-Жар

                                                                                 Тазалык» муниципалдык ишканасынын

                                                                                 2021-жылдын  14-октябрындагы №1 сандуу

                                                                                 катын кароо жөнүндө

        Көк-Жар айыл аймагындагы «Көк-Жар Тазалык» муниципалдык ишканасынын 2021-жылдын    14-октябрындагы №1 сандуу катына негиз, таштанды таштоочу жер аянтын ажыратып берүү максатында, Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 21-октябрындагы    «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» мыйзамына негиз, Көк-Жар айылдык кеңешинин Жер, айыл чарба,суу,жайыт, жаратылышты коргоо, экология, жерге жайгаштыруу, өнөр-жай иштетүү, архитектура, курулуш жана транспорт боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин угуп жана талкуулап, Көк-Жар айылдык кенеши

                                                        ТОКТОМ КЫЛАТ.

 1. Көк-Жар айыл аймагындагы «Көк-Жар Тазалык» муниципалдык ишканасынын 2021-жылдын    14-октябрындагы №1 сандуу катына негиз, таштанды таштоочу жер аянтын, Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 21-октябрындагы    «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» мыйзамынын 27-беренесинин 11-пунктуна негиз ажыратып берүүгө макулдук берилсин.
 2. Көк-Жар айыл аймагындагы «Көк-Жар Тазалык» муниципалдык ишканасынын 2021-жылдын    14-октябрындагы №1 сандуу катына негиз, таштанды таштоочу жер аянтын Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 21-октябрындагы    «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» мыйзамынын 7-беренесинин 22-пунктуна негиз ажыратылган жер аянтын бекитип берүү жагы Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Д.Иманалиевден суралсын.
 3. Тиешелүү иш кагаздарын даярдап, жер аянтын ажыратып берүү жагы Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге жана айыл өкмөтүнүн жер маселелери боюнча жетектөөчү адиси М.Калматовго тапшырылсын.
 4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кеңешинин Жер, айыл чарба,суу,жайыт, жаратылышты коргоо, экология, жерге жайгаштыруу, өнөр-жай иштетүү, архитектура, курулуш жана транспорт боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

                                Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                      Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезексиз

                                                      7- сессиясы

                                                           №  7-7- Токтому .

Көк-Жар айылы  .                                                                          29-октябрь   2021-жыл.

                                                                               Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы

                                                                              С.Минбаевдин 2021-жылдын 28-октябрындагы

                                                                              № 01-36/847 сандуу сураныч катын кароо

                                                                              жөнүндө

         Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин 2021-жылдын    28-октябрындагы                      №01-36/847 сандуу сураныч катына негиз, Көк-Жар айылдык кенешинин 6-чакырылышынын 2021-жылдын 5-апрелиндеги кезектеги 45-сессиясынын №45-12 сандуу «Көк-Жар айыл өкмөтүнүн аймагындагы жашаган атуулдарга турак жай салуу үчүн жер аянттарын ажыратып берүү жөнүндөгү» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында, Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 13-27 беренелерине негиз; «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу » мыйзамдарына негиз, Көк-Жар айылдык кенешинин 7-чакырылышынын депутаттары угуп жана талкуулап

                                                        ТОКТОМ КЫЛАТ.

 1. Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин 2021-жылдын    29-октябрындагы №1 сандуу сураныч катына негиз, Көк-Жар айылдык кенешинин 6-чакырылышынын 2021-жылдын 5-апрелиндеги кезектеги 45-сессиясынын №45-12 сандуу «Көк-Жар айыл өкмөтүнүн аймагындагы жашаган атуулдарга турак жай салуу үчүн жер аянттарын ажыратып берүү жөнүндөгү» токтомунун 1-пунктундагы 114,4 га жер аянты 131,55 га жер аянты болуп өзгөртүүгө макулдук берилсин.
 2. Тиешелүү иш кагаздарын даярдоо жагы Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге жана айыл өкмөтүнүн жер маселелери боюнча жетектөөчү адиси М.Калматовго тапшырылсын.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кеңешинин Жер, айыл чарба,суу,жайыт, жаратылышты коргоо, экология, жерге жайгаштыруу, өнөр-жай иштетүү, архитектура, курулуш жана транспорт боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

                                Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                      Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезексиз

                                                     7- сессиясы

                                                             №  7-8- Токтому .

Көк-Жар айылы  .                                                                 29-октябрь   2021-жыл.

                                                                         Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы

                                                                        С.Миңбаевдин 2021-жылдын 28-октябрындагы

                                                                        01-36/848 сандуу катына негиз, Көк-Жар айыл  

                                                                        аймагындагы №5416  участкалык шайлоо  

                                                                        комиссиясынын  курамынын резервине

                                                                        талапкерлерди көрсөтүү   жөнүндө                                                                                                                    

 Көк-Жар айыл аймагындагы №5416   участкалык шайлоо комиссиясынын курамынын резервине талапкерлерди көрсөтүү жөнүндөгү протоколуна негиз, Алашан айылынын тургундары Исмаилова Гулнара Оргуевнаны, Атабаева Айдай Маматовнаны, Токтоматова Зарина Ормоновнаны,Саттаров Бакытбек Шералиевичти   №5416   участкалык шайлоо комиссиясынын курамынын резервине киргизүү максатында, Кыргыз Республикасынын «Шайлоо жана референдум өткөрүү» боюнча мыйзамына негиз , Көк-Жар айылдык кенеши

                                                        ТОКТОМ КЫЛАТ

1. Көк-Жар айыл аймагындагы №5416   участкалык шайлоо комиссиясынын курамынын резервине талапкерлерди көрсөтүү жөнүндөгү протоколуна негиз, Алашан айылынын тургундары Исмаилова Гулнара Оргуевнаны, Атабаева Айдай Маматовнаны, Токтоматова Зарина Ормоновнаны,Саттаров Бакытбек Шералиевичти №5416   участкалык шайлоо комиссиясынын курамынын резервине киргизүүгө макулдук берилсин.

2.Токтомду мыйзам чегинде аткаруу жагы айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын мыйзамдуулук, билим берүү,саламаттыкты сактоо жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.  

                         

                               Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

Файлы:
 1. 7-sessia.docx (60.90 KB)