Көк-Жар айылдык кеңеши №6-сессиясы №1,2,3,4,5,6- токтомдору

17 Сентября 2021

 

Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                       Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезектеги

                                                              6- сессиясы

                                                            №  6-1- Токтому .

 Көк-Жар айылы  .                                                                          7-сентябрь 2021-жыл.

                                                                                       Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы

                                                                                      С.Минбаевдин 2021-жылдын  7-сентябрындагы

                                                                                      №01-36/655 сандуу сураныч каты жөнүндө

        Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы  С.Минбаевдин 2021-жылдын  7-сентябрындагы №01-36/655 сандуу сураныч катына негиз, Көк-Жар айыл аймагынан Ысык-Көл облусунда  өткөрүлүүчү «Алыш»  күрөшү боюнча мелдешке Көк-Жар айыл аймагынан бара турган спортчуларга колдоо көрсөтүү максатында  «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 18-беренесинин           21-пунктуна ылайык, Көк-Жар айылдык кенеши                                                          

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1.  Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы  С.Минбаевдин 2021-жылдын  7-сентябрындагы                      №01-36/655 сандуу сураныч катына негиз, Көк-Жар айыл аймагынан Ысык-Көл облусунда өткөрүлүүчү «Алыш»  күрөшү боюнча мелдешке, Көк-Жар айыл аймагынан бара турган спортчуларга колдоо көрсөтүү максатында, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 18-беренесинин 21-пунктуна ылайык, жергиликтүү бюджеттин 70825 бөлүмүнүн, 22154900-беренесинен 25 000 (жыйырма беш мин) сом акча каражаты бөлүп берүүгө макулдук берилсин.
 2. Бөлүштүрүлгөн акча каражатын мыйзамдуу түрдө статьяларына коюп иш алып баруу жагы, Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге жана ФЭБнүн башчысы А.Тургунбай уулуна милдеттендирилсин
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы, Көк-Жар айылдык кенешинин Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

                                        Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                         Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезектеги

                                                      6- сессиясы

                                                            №  6-2- Токтому .

 Көк-Жар айылы  .                                                                          7-сентябрь   2021-жыл.

                                                                                Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин      

                                                                               2021-жылдын 7-сентябрындагы № 01-36/652 сандуу      

                                                                              сураныч каты  жөнүндө                                                                                                      

          Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин   2021-жылдын 7-сентябрындагы № 01-36/652 сандуу  сураныч катына негиз,                 Көк-Жар айыл аймагынын Аксакалдар сотунун сандык курамын бекитип берүү максатында, «Аксакалдар соттору жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-беренесине ылайык, Көк-Жар айылдык кенеши

                                                         ТОКТОМ КЫЛАТ 

 1. Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин   2021-жылдын 7-сентябрындагы № 01-36/652 сандуусураныч катына негиз,Көк-Жар айыл аймагынын Аксакалдар сотунун сандык курамын бекитип берүү максатында, «Аксакалдар соттору жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-беренесине ылайык, Көк-Жар айыл аймагынын Аксакалдар сотунун сандык курамына 9 (тогуз) кишиден түзүүгө макулдук берилсин.
 2. Аксакалдар сотторун уюштуруудагы иш кагаздарын даярдоо жана сапаттык курамды тандоо жагы Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге милдеттендирилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кенешинин мыйзамдуулук, билим беруу ишкердуулук жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

                                  Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

 Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                         Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезектеги

                                                                  6- сессиясы

                                                            №  6-3- Токтому .

 Көк-Жар айылы  .                                                                          7-сентябрь   2021-жыл.

                                                                               Көк-Жар жайыт пайдалануучулар бирикмесинин                 

                                                                                 жаны түзүлгөн курамын бекитип берүү жөнүндө                                                                                                   

          Көк-Жар жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2021-жылдын 27-августундагы № 4 сандуу катына  негиз, Көк-Жар жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жаны түзүлгөн курамын бекитип берүү максатында, Көк-Жар айылдык кенеши

                                                         ТОКТОМ КЫЛАТ

 1.  Көк-Жар жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2021-жылдын 27-августундагы № 4     сандуу катына  негиз, Көк-Жар жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жаны түзүлгөн курамы төмөнкүдөй бекитилсин.

-С.Минбаев -Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы,

-А.Карабаев-Жайыт комитетинин төрагасы,

-С.Абдразаков- жайыт пайдалануучу,

-А.Абдрашитов-жайыт пайдалануучу,

-Р.Максут уулу- жайыт пайдалануучу,

-К.Атабаев- жайыт пайдалануучу,

-М.Садыков- жайыт пайдалануучу,

-К.Амиров- жайыт пайдалануучу,

-Ж.Жумабаева –Көк-Жар айылдык кенешинин депутаты,

-К.Насиров –Сарыканды айылынын айыл башчысы,

-М.Каныбек уулу- Көк-Жар айылдык кенешинин депутаты,

-М.Боронов- Көк-Жар айылдык кенешинин депутаты,

-Н.Асанбаев-Көк-Жар өкмөтүнүн жыйымдар боюнча адиси,

-К.Акматов-жайыт пайдалануучу.

 1. Жаны түзүлгөн курамга тиешелүү иш кагаздарын кабыл алуу жагы Көк-Жар жайыт комитетинин төрагасы А.Карабаевге милдеттендирилсин.
 2.  Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы, Көк-Жар айылдык кенешинин мыйзамдуулук, билим беруу ишкердуулук жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

  

                                Төрага:                                  Т.  Пирматов 

Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                         Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезектеги

                                                                   6- сессиясы

                                                            №  6-4- Токтому .

 

Көк-Жар айылы  .                                                                          7-сентябрь   2021-жыл.

                                                                            Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин      

                                                                               2021-жылдын 12-августундагы  № 01-36/591 сандуу      

                                                                              сураныч каты  жөнүндө                                                                                                         

          Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин   2021-жылдын 12-августундагы № 01-36/591 сандуу  сураныч катына негиз,    Көк-Жар айыл аймагынын Сарыканды айылында калктын саны өсүп, “Ак шоола” мектепке чейинки билим берүү мекемесине кезекке турган балдардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу, кошумча 2 тайпа ачуу максатында  «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» жөнүндөгү мыйзамына,Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына негиз, Көк-Жар айылдык кенеши

                                                         ТОКТОМ КЫЛАТ

 1.   Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевдин   2021-жылдын 12-августундагы № 01-36/591 сандуу  сураныч катына негиз,                 Көк-Жар айыл аймагынын Сарыканды айылында калктын саны өсүп, “Ак шоола” мектепке чейинки билим берүү мекемесине кезекке турган балдардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу, кошумча 2 тайпа ачууга макулдук берилсин.
 2. Кошумча ачылган тайпаларга 2 тарбиячы жана 2 жардамчы тарбиячы штат алуу жана алардын эмгек акысын төлөө жагы Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнөн суралсын.
 3. Кошумча ачылган тайпаларга керектелүүчү тамак-аш, көмүр менен камсыз кылуу жагы Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге тапшырылсын.
 4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кенешинин Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

                                Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

Кыргыз Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                         Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезектеги

                                                     6- сессиясы

                                                            №  6-5- Токтому .

 Көк-Жар айылы  .                                                                          7-сентябрь   2021-жыл.

                                                                               Борбаш айылынын тургуну Төрөбек уулу       

                                                                              Абдимиталга акча каражатын бөлүп

                                                                              берүү  жөнүндө                       

         Россия Федерациясынын “Алабино” аскердик полигонунда “Танктык биатлон-2021” мелдешинин экинчи дивизионунда 1-орунду ээлеген кыргыз аскерлеринин арасында, Көк-Жар айыл аймагына караштуу Борбаш айылынын тургуну Төрөбек уулу Абдимиталга стимул катары, ыраазычылык ирээтинде акча каражатын ажыратып берүү үчүн,  Көк-Жар айылдык кенеши

                                                         ТОКТОМ КЫЛАТ

 1.   Россия Федерациясынын “Алабино” аскердик полигонунда “Танктык биатлон-2021” мелдешинин экинчи дивизионунда 1-орунду ээлеген кыргыз аскерлеринин арасында, Көк-Жар айыл аймагына караштуу Борбаш айылынын тургуну Төрөбек уулу Абдимиталга стимул катары, ыраазычылык ирээтинде, жергиликтүү бюджеттин  70825 бөлүмүнүн 22154900-беренесинен 10 000 (он мин) сом  акча каражатын ажыратып берүүгө макулдук берилсин.
 2. Бөлүштүрүлгөн акча каражатын мыйзамдуу түрдө статьяларына коюп иш алып баруу жагы, Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы С.Минбаевге жана ФЭБнүн башчысы А.Тургунбай уулуна милдеттендирилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кенешинин Бюджет, экономика, муницпалдык менчик, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

                                 Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

 Кыргы з Республикасы                                                          Кыргызская  Республика

        Ош  областы                                                                           Ошская  область

   Ноокат  району                                                                         Ноокатский район

Көк-Жар  айылдык   кеңеши                                                Көк-Жарский айылный кеңеш

_______________________________________________________________________________

Көк-Жар айылдык кенешинин VII чакырылышынын кезектеги

                                                            6- сессиясы

                                                            №  6-6- Токтому .

 Көк-Жар айылы  .                                                                          7-сентябрь   2021-жыл.

                                                                                Көк-Жар  айылдык кенешинин 6-чакырылышынын

                                                                               кезектеги 41-сессиясынын №41-6 сандуу токтомуна

                                                                               өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө                                                                                                                      

       Көк-Жар  айылдык кенешинин 6-чакырылышынын кезектеги 41-сессиясынын №41-6 сандуу токтомунда көрсөтүлгөн  кайрымдуулук фонду тарабынан комплекс, мектеп, бала бакча, спорт комплекс жана ФАП куруу максатында “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” жөнүндөгү мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына негиз, Борбаш айылында жайгашкан КБФнын жеринен суралып жаткан  1,5 га жер аянтын 2га болуп өзгөртүү максатында,  Көк-Жар айылдык кенеши

                                                         ТОКТОМ КЫЛАТ

 1.  Көк-Жар  айылдык кенешинин 6-чакырылышынын кезектеги 41-сессиясынын №41-6 сандуу токтомунда көрсөтүлгөн  кайрымдуулук фонду тарабынан комплекс, мектеп, бала бакча, спорт комплекс жана ФАП куруу максатында “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” жөнүндөгү мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына негиз, Борбаш айылында жайгашкан КБФнын жеринен суралып жаткан  1,5 га жер аянтын 2 га болуп өзгөртүлсүн, трансформациялоого жогорку органдарга кайрылууга макулдук берилсин.
 2. Иш кагаздарын даярдоо жана токтомду бекитип берүү жагы Көк-Жар айыл өкмөтүнөн суралсын.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Көк-Жар айылдык кенешинин мыйзамдуулук, билим беруу ишкердуулук жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

                                  Төрага:                                  Т.  Пирматов

 

Файлы:
 1. sessia 6.docx (59.70 KB)