кок-жар аймагында жергиликтуу жамааттын талкуулоо болуп отту

03 Сентября 2018

иш-чара 2018-жылдын август айында кок-жар айыл окмотунун Жийде айыл  аймагында уюштурулган